GCLUB SLOT เกมส์สล็อตออนไลน์

วิธีติดตั้ง GCLUB APP ANDROID

วิธีติดตั้ง Gclub App Android ลงบนมือถือของคุณ ด้วยขั้นตอนการดาวน์โหลด App Gclub ผ่าน Google Play โดยการสแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .apk ในการติดตั้งสำหรับมือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอย ดังในรูปต่อไปนี้

ติดตั้งแอปพลิเคชั่น หลังจาการดาวน์โหลด ที่การตั้งค่า › ความปลอดภัย › ไม่รู้จักที่มา เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนจะถูกสร้างขึ้นที่เมนูในมือถือของคุณ

ผู้เล่นสามารถเข้าเกมส์ Gclub Royal จากไอคอนในมือถือของคุณ ดังในภาพนี้

ผู้เล่นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันที โดยกรอกข้อมูลการล็อคอินเช่นเดียวกับการเข้าเล่นในคอมพิวเตอร์

วิธีติดตั้ง GCLUB APP IPHONE

วิธีติดตั้ง Gclub App Iphone เริ่มต้นการดาวน์โหลด Gclub Application โดยการสแกน QR-Code แล้วลิงค์จะนำทางไปยังหน้า App Store ในมือถือของคุณ ให้ทำการเลือกติดตั้งลงบนมือถือของคุณ จนเสร็จสิ้น

เมื่อผู้เล่นเข้าไปยังหน้า App Store ให้ทำการดาวน์โหลด App Gclub จากปุ่ม Download แล้วเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้น ดังในรูปนี้

เมื่อผู้เล่นทำการเปิดใช้งาน Gclub App ระบบจะให้ผู้ใช้อนุญาตการเข้าถึงกล่องของคุณให้เลือก "ตกลง" และการอนุญาตการแจ้งเตือนให้เลือก "อนุญาต"

ให้ผู้เล่นสแกน QR-CODE อีกครั้ง ตามขั้นตอนการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นของระบบ IOS โดยจากการสแกนจากหน้าเว็บหรือ QR-CODE ในรูปด้านล้างนี้ นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกกรอกลิงค์เว็บไซต์ https://m.bacc6666.com/ ดังในรูปตัวอย่างที่สอง

เมื่อผู้เล่นสามารถเข้าถึงหน้าล็อกอินได้สำเร็จ ผู้เล่นสามารถเข้าใช้งาน Gclub App ได้ทุกเมื่อตามต้องการ โดยการกรอกข้อมูลผู้ใช้งานให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถเข้าใช้งานได้เเหมือนการเล่นผ่านเว็บบนมือถือ หากต้องการสแกนหรือกรอกลิงค์ทางเข้า Gclub ใหม่ ให้สไลด์หน้าจอลง ดังรูปนี้

คาสิโนออนไลน์